mandag den 1. december 2014

Ærøs natur er mange ting

Her et opslag fra bogen Ærøs natur, der netop er udkommet.
Det har været en udsøgt fornøjelse at skrive, fotografere og illustrere bogen Ærøs natur. Men det viste sig også hurtigt at være et langt større arbejde end forventet at få alle øens særegne skabninger og vækster med i bogen. Heldigvis har jeg haft mange år til at forberede projektet, som først blev færdigt her i efteråret. Dyr og fugle er vanskelige, fordi de er sky og stort set aldrig står stille, planter er vanskelige, fordi de kan være svære at finde. Ikke mindst naturligvis de sjældne af slagsen. Og Ærø rummer mange sjældenheder. Ja, øen huser faktisk skabninger, der i Danmark kun findes her, og planter, der andre steder er sjældne, men som på Ærø findes i store mængder. Soløjealant og tætblomstret hindebæger, kveller og tangurt var nogle af de yderst sjældne vækster, der skulle ledes godt og grundigt efter, før de kom i kassen, mens rovfugle som musvåger, hav- og fiskeørne, rørhøge og glenter mest var en udfordring mht. at komme tæt nok på. For fugleinteresserede er øen i det hele taget et must. Men den store landskabsvariation øen rummer, kan området alt efter tidspunktet byde på både stor og lille kobbersneppe, klyder, en lang række terner, stor og lille regnspove, mudderklirer, andefugle en masse, alverdens sangere og en lang række andre. Selv en fugl, der i følge sagkundskaben slet ikke burde befinde sig på øen, kan man finde. Men det kan man læse mere om i bogen. 

Send en kommentar